Meedoen

Wil je lid worden van Oud Maar Sterk?
Stuur dan een ingevuld formulier naar de ledenadministratie,
of laat je inschrijven bij deelname aan een van de ritten.

Contributie € 25,00 (bij gebruik van automatische incasso of bij vooruitbetaling vóór 10 januari)
Contributie € 27,50 (bij een andere wijze van betalen)
Contributie gezinslid € 6,00
Inschrijfkosten € 5,00

OMS rekening IBAN: NL63 INGB 0004404820

Reeds lid, maar je wilt alsnog machtigen voor automatische incasso?
Open hier het formulier.

Ledenadministratie OMS
Hannie Schaftstraat 4
1183 BV  Amstelveen

De voorwaarden zijn neergelegd in de statuten en in het Huishoudelijk reglement van de vereniging Oud Maar Sterk.

Zoek de zon op

Zoek de zon op

Een duwtje in de rug

Een duwtje in de rug

Woerden NVT

Woerden NVT

Voorschoten

Voorschoten

Werk te doen

Werk te doen