Meedoen

Wil je lid worden van Oud Maar Sterk?
Stuur dan een ingevuld formulier naar de ledenadministratie,
of schrijf je in bij deelname aan een van de ritten.

Contributie € 25,00 (bij gebruik van automatische incasso of bij vooruitbetaling vóór 10 januari)
Contributie € 27,50 (bij een andere wijze van betalen)
Contributie gezinslid € 6,00
Inschrijfkosten € 5,00

OMS rekening IBAN: NL63 INGB 0004404820

Reeds lid, maar je wilt alsnog machtigen voor automatische incasso?
Open hier het formulier.

Ledenadministratie OMS
Hannie Schaftstraat 4
1183 BV  Amstelveen

De voorwaarden zijn neergelegd in de statuten en in het Huishoudelijk reglement van de vereniging Oud Maar Sterk.


Bescherming persoonsgegevens

In overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) heeft onze vereniging regels opgesteld om de privacy van haar leden veilig te stellen.

De Privacyverklaring van de vereniging beschrijft hoe wij omgaan met de persoonsgegevens van onze leden.

Een onderdeel van de Privacyverklaring is dat leden individueel toestemming moeten verlenen voordat de vereniging ze mag gebruiken. Daarom wordt alle leden gevraagd het Toestemmingsformulier in te vullen en op te sturen.

Privacybeleid

Onze privacyverklaring is opgesteld als bijlage van het Huishoudelijk Reglement.

Zoek de zon op
Zoek de zon op
Een duwtje in de rug
Een duwtje in de rug
Woerden NVT
Woerden NVT
Voorschoten
Voorschoten
Werk te doen
Werk te doen