Mededelingen

14 oktober 2020
Van de bestuurstafel

Na een start in mei en een laatste rit in september moeten we nu het toerseizoen afsluiten.
De Snertrit in november zat er aan te komen, maar is afgezegd.

16 mei 2020
Van de bestuurstafel

De spits afbijten

Pinksterrit Motoren.
Onze regering heeft beslist dat per 1 juni de horeca onder bepaalde voorwaarden weer open mag.
Binnen die voorwaarden is het niet toegestaan om met grote groepen bijeen te komen.
Onze deelnemers aan de Pinksterritten kan je gerust onder de noemer “grote groepen” scharen.
Na lang wikken en wegen en intern beraad gaat de Pinksterrit zoals wij die gewend zijn daarom niet door.

Brommers
Wel kunnen we in kleinere groepen rijden maar wie wordt dan wel uitgenodigd en wie niet.
Dat onderscheid kunnen en mogen wij niet maken.
Per definitie is dus de groep bromfietsen op de Pinksterrit te groot en zal daarom niet gereden worden.

Afstand
De motorfietsen daarentegen rijden vaak slechts met een groep van 3 tot maximaal 10 voertuigen.
Om met die groep te gaan rijden is wel toegestaan en wij hoeven niemand uit te sluiten.
Onze beoogde voorrijder en organisator van de Pinksterrit voor motoren, Rien de Koning, heeft aangegeven dat hij bereid is om deze rit te gaan voorrijden.
De motoren gaan dus rijden op 2e Pinksterdag.
Daaraan worden wel voorwaarden gesteld.

Voorwaarden
Met deze voorwaarden willen wij handelen binnen de adviezen van het RIVM en de daarom van overheidswege gestelde eisen.
De voorwaarden;
1e Wij gaan niet rijden onder het vaandel van OMS dus daarom dragen wij geen clubkleding.
2e Verzamelen 10.00 uur, vertrek 10.30 uur. Dus niet te lang bij elkaar staan.
3e Maximaal aantal deelnemers 10.
4e Tijdig aanmelden van tevoren is absoluut verplicht onder opgave van aantal personen.
5e Als de grens van 10 deelnemers is bereikt dan komt u op de wachtlijst. Als je toch onverhoopt verhindert bent nadat je je had aangemeld, meld je dan ook af zodat iemand die op de wachtlijst staat in jouw plaats toch kan rijden.
6e Aanmelden bij Rien de Koning tel. 06-15518425 e-mail riendekoning@gmail.com

Niet aangemeld betekent niet meerijden.
Verzamel- en startlocatie als vanouds bij “De Rustende Jager” aan de Venneperweg 471 in Nieuw-Vennep.
Alleen de voorrijder en de achterrijder dragen een neutraal oranje/rood hesje.

Bescherming
De rit voert ons over de ponten van het Noordhollands kanaal, daar is een mondkapje vereist.

Onze bandana’s voldoen aan die eisen, dus meebrengen en gebruiken svp.
Geluncht wordt er onderweg in het open veld. Daarvoor worden broodjes en frisdrank geregeld.

Tot slot;
Wie zelf verkouden is of Corona-achtige klachten heeft of er in zijn of haar directe omgeving klachten voor komen moet thuis blijven, dus niet meerijden!!

Als de regels van overheidswege voor die tijd onverhoopt zodanig veranderen dat wij niet mogen rijden, kan de rit alsnog worden afgelast. Om niet voor niets te komen toch maar even bellen op 30 mei.


25 maart 2020
Van de bestuurstafel

Beste allen,
Het Coronavirus, geeft genoeg stof om over na te denken en over te spreken.
De Media geven hier zoveel aandacht aan dat je eigenlijk denkt alweer!
Het bestuur heeft besloten;
DE ALV door te schuiven naar volgend jaar. Geen ritten voor 1 juni.
Lees Bulletin 179 aandachtig en stel eventueel uw vragen.
Voor Clubritten, Koffiekletsen en OMS-evenementen geldt vanaf nu:
Verplicht een of twee dagen van tevoren even bellen of e-mailen of het doorgaat (Virus, perikelen, organisator ziek, te slecht weer etc.).
Telefoonnummers staan in de Toer en Evenementenkalender van het Bulletin.
Als de Horeca nog verplicht is gesloten kunnen wij nergens terecht en gaat een rit niet door.


13 maart 2020
Verzonden bericht aan de leden i.v.m. de komende ALV

Beste leden,
Zoals de media berichten, worden de maatregelen om het Coronavirus te bestrijden steeds strenger.
Noord-Brabant zit min of meer op slot en in het hele land mogen bijeenkomsten van meer dan 100 personen geen doorgang vinden. En het is aannemelijk dat een en ander aankomende week nog verder wordt aangescherpt.

Het bestuur van Oud Maar Sterk wil daar niet op wachten en heeft daarom besloten om de ALV met Bingo die op zaterdag 21 maart in Vianen zou plaatsvinden, te annuleren.
Een belangrijke overweging daarbij is dat het merendeel van onze leden, en met name de vaste deelnemers aan de ALV, 65plus zijn en derhalve tot de extra kwetsbare groep behoren.Wij hebben reeds nu die beslissing genomen zodat we de gelegenheid hebben om alle leden van Oud Maar Sterk tijdig hierover te kunnen informeren.

Volgens onze statuten moet er binnen 6 maanden na afloop van het verenigingsjaar (31 december 2019) een algemene vergadering worden gehouden, waarin het bestuur zijn jaarverslag uitbrengt en staat doet van de financiële gang van zaken. Echter gezien de uitzonderlijke situatie is het bestuur gerechtigd hiervan af te wijken. Een nieuwe vergadering gaan wij daarom op dit moment nog niet inplannen. In het volgende Bulletin hopen wij u hierover nader te kunnen informeren.
De jaarverslagen van de diverse bestuursleden inclusief het financieel overzicht van 2019 en de begroting voor 2020 zijn gepubliceerd in het kortgeleden verzonden Bulletin nr 179. Leden, die hier vragen of opmerkingen over hebben, worden verzocht om deze schriftelijk (per e-mail of post) of telefonisch in te dienen bij een van de bestuursleden. Het bestuur zal daar dan zo spoedig mogelijk individueel of via publicatie in het Bulletin, op terug komen. Contactgegevens van het bestuur vindt u op pagina 2 van het clubblad.

Het toerprogramma
In Bulletin nr 179 is het toerprogramma voor 2020 opgenomen. Omdat we niet kunnen voorspellen hoe de situatie zich gaat ontwikkelen, adviseren wij om altijd de ritorganisator of de toercommissie te bellen of de betreffende rit doorgaat.

Het bestuur wenst u veel sterkte en gezondheid voor de komende periode.

Stan van Asten (secretaris)
Peter Snellens (penningmeester en ledenadministratie)
Peter de Koster (toercoordinator)
Nico Middelkoop (algemeen)


natte weg

Te veel regen verwacht, dat willen we onze oude beestjes niet aandoen!
Meld je daarom altijd van te voren aan, dan kan je op de hoogte gehouden worden.

===================

LET OP

De laatste ritaankondiging via e-mail is verstuurd.
De volgende keer komt het bericht via de Oud Maar Sterk NIEUWSBRIEF.
Deze wordt aan alle leden gestuurd die met het AVG formulier aangaven om per e-mail geïnformeerd te willen worden.
Kijk even in uw administratie of u dat nog moet doen, of vraag het aan Peter Snellens ledenadministratie@oudmaarsterk.nl

In de website, rechterkant, staat een klein formulier dat ook gebruikt kan worden om de nieuwsbrief te ontvangen.

(Let op dat je e-mail box niet vol is, dan krijg je namelijk geen berichten binnen).

===================

Hernieuwde rubriek in het Bulletin en in de website: “MIJN TROTS”

Verzoek aan alle leden om wat gegevens op te sturen aan de redactie, in het Bulletin verschijnt er dan een mooie eigen pagina voor ieder lid (door de tijd). Op de website ontstaat er een prachtige verzameling van wat en wie er “Oud Maar Sterk” is. Deze pagina komt in het inlog-gedeelte en is zodoende alleen voor leden toegankelijk.
De inhoud mag gerust meer zijn dan 1 Bulletin-pagina en er mogen ook meerdere foto’s worden aangeleverd.