3 maart 2018 Vianen
3 maart 2018 Vianen
Techniek met Arris, een vonk op tijd... zorgt dat je rijd. Steek je licht op. Geef een reactie
naar de pagina
30 december 2017 Bleiswijk
30 december 2017 Bleiswijk
Techniek bij Frans, daar draait het om... Breng je ervaring mee. Geef een reactie
naar de pagina
21 oktober 2017 Beesd
21 oktober 2017 Beesd
Sluitingsrit met Peter. Is alles goed verlopen, of was het snert? Laat het gerust weten. Geef een reactie
naar de pagina
27 augustus 2017 Rhenoy
27 augustus 2017 Rhenoy
Maximaal rit maar niet voor leeftijd van de deelnemers Geef een reactie
naar de pagina
13 augustus 2017 De Kwakel
13 augustus 2017 De Kwakel
Mooie rit met Klompen Kees en Harry. Wil je jouw ervaring delen? Of heb je een video of foto's gemaakt? Geef een reactie
naar de pagina

Home

Ben je de trotse eigenaar van een oldtimer bromfiets, scooter of motor,
of heb je er belangstelling voor?

Word dan lid van veteraan toerclub ”Oud Maar Sterk”.

“Oud Maar Sterk” is geen merkenclub, maar maakt zich sterk voor alle merken. Juist deze verscheidenheid aan voertuigen maakt ”Oud Maar Sterk” tot een unieke toerclub met een speciale sfeer en veel activiteiten.

Hoofddoel is het organiseren van toerritten, het uitwisselen van kennis, ervaring, onderdelen, enzovoort.
Dit alles in een gezellige sfeer waarbij respect voor elkaars voertuig(en) voorop staat, ongeacht merk of staat van onderhoud.

Meerdere keren per jaar organiseert ”Oud Maar Sterk” toerritten en koffiekletsen verspreid door heel Nederland. Zie onze goed gevulde Toerkalender.

Valkenburg met Fehac

Valkenburg met Fehac

Ritten in het Bulletin en in de

Toerkalender

Maartensdijk

Maartensdijk

Ritten in het Bulletin en in de

Toerkalender

Oudewater

Oudewater

Ritten in het Bulletin en in de

Toerkalender

De Kwakel

De Kwakel

Ritten in het Bulletin en in de

Toerkalender

Woerden

Woerden

Ritten in het Bulletin en in de

Toerkalender

Brakel

Brakel

Ritten in het Bulletin en in de

Toerkalender

Ons Bulletin verschijnt 5x per jaar, boordevol nuttige informatie en  voor de leden gratis advertentiemogelijkheid.
Twijfelt u nog omdat uw klassieke voertuig in ’n slechte of niet geheel originele staat is? Geeft niets, zo zijn we immers allemaal begonnen en we helpen u graag op weg om uw bezit, weer in een goede conditie te krijgen.

Oud Maar Sterk is lid van de FEHAC, Federatie Historische Automobiel- en Motorfiets Clubs.
De FEHAC is overlegpartner met de overheid over regelgeving onzer hobby aangaande.

Het logo en het gebruik daarvan is voorbehouden aan de vereniging Oud Maar Sterk.
Het logo en het gebruik daarvan is gedeponeerd bij het Benelux Merkenbureau.
Gebruik van het logo, in welke vorm of wijze dan ook is niet toegestaan.

Colofon

Bestuur en commissieleden:

Ronald Kalwij
06-20301192
Voorzitter
Stan van Asten
06-57373182
Secretaris
Peter Snellens
06-20287574
Penningmeester, Ledenadministratie
Jan van der Poel
071-3313913
Algemeen bestuurslid, redactie
Peter de Koster
06-12946129
Algemeen bestuurslid, toercoördinator
Nico Middelkoop
06-22036358
Algemeen bestuurslid, toercoördinator
Beurzen
Evenementen
Clubartikelen
Eric Albers, ontwerp omslag Bulletin
Algemeen:
01. Het bestuur behoudt zich het recht voor om, indien omstandigheden aanleiding geven en uitsluitend in het belang van de Vereniging, wijzigingen in het huishoudelijk reglement aan te brengen.
02. Geldig is alleen de laatste versie, welke is gepubliceerd in het clubblad.
Betalingen:
01. Het inschrijf- en lidmaatschapsgeld dient uiterlijk binnen 4 weken van het lopende kalender jaar betaald te zijn, ofwel u machtigt OMS om het bedrag eens per jaar automatisch van uw rekening af te schrijven of u maakt het bedrag zelf over.
02. Bij een bestaand lidmaatschap dient uiterlijk binnen de eerste 4 weken van het lopend kalender jaar betaald te zijn.
03. Ieder lid blijft betalingsplichtig totdat schriftelijk wordt opgezegd.
Introducés:
01. Het is ten alle tijde mogelijk aspirant leden te introduceren.
Indien betalingsvoorwaarden gelden, zijn betalingstarieven van niet-leden van toepassing.
02. Het is niet toegestaan aspirant leden te introduceren of mee te nemen op jaarlijkse of bijzondere ledenvergaderingen.
De partner is uiteraard van harte welkom.
Aansprakelijkheid:
01. Ieder lid is persoonlijk aansprakelijk voor de door hem of haar aangerichte schade.
Redactie en Advertenties:
01. Ingezonden brieven en stukken worden alleen geplaatst als ze voorzien zijn van naam.
02. De redactie en het bestuur behouden zich het recht voor, ingezonden brieven te redigeren, in te korten en/of te weigeren.
03. De redactie is niet verantwoordelijk voor de juistheid van de inhoud van ingezonden en/of overgenomen stukken.
04. Commerciële advertenties kunnen geplaatst worden na correspondentie met de redactie.
Opzeggen lidmaatschap:
01. Kan alleen schriftelijk of per e-mail plaatsvinden minimaal 4 weken voor het einde van het contributiejaar, bij de ledenadministratie.
02. Bij onjuiste en/of niet tijdige opzegging blijft de contributie voor het gehele nieuwe jaar verschuldigd.
Rekeningnummer van Oud Maar Sterk:
Het rekeningnummer staat op de MEEDOEN pagina. Door hier te klikken opent deze pagina.

Start